Privacy en AVG

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht (WGBO) om van jou een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over je gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Je mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens. Als je behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Ik ben als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar. Over ieder ander gebruik van je gegevens zal ik je eerst informeren en hiervoor expliciet je toestemming vragen.

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. (Je wordt hierover van te voren over geïnformeerd)

 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 • Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van jou de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding:
  . NAW-gegevens verzekerde
  . Geboortedatum en verzekerdennummer verzekerde
  . Datum behandeling
  . Omschrijving behandeling: Behandeling haptotherapie
  . Kosten van de behandeling