Klachtenprocedure

Klachten bespreek ik het liefst persoonlijk. Toch kan het zijn dat je na bespreking van een klacht van mening bent dat de klacht niet goed of niet voldoende is behandeld. Er zijn dan twee mogelijkheden:

Je kunt een gesprek aanvragen met een vertrouwenspersoon. Dit is een service van de beroepsorganisatie VNT, waar ik ben aangesloten, aan haar leden en hun cliënten.
Mocht dit niet tot een oplossing leiden, of wil je liever rechtstreeks de klachtenprocedure volgens Wkkgz volgen, dan kan dat ook.

Beide mogelijkheden beginnen met het invullen van het klachtenformulier op de site van de VNT. Hier vind je ook verdere uitleg van de procedure.